PHP Fatal error: Call to undefined function deep_options() in /home/public_html/wp-content/themes/dmgco/functions.php on line 504

مدیریت پارکینگ

مدیریت پارکینگ

توضیحات محصول

پیشرفتهای صنعتی و به تبع آن افزایش تراکم جمعیتی در شهرها  باعث ایجاد معضل ترافیک در شهرها شده و این امر امروزه به یک مسئله امنیتی و سیاسی تبدیل شده است.

تجهیز پارکینگ های شهری به تجهیزات مورد نیاز نرم افزاری و سخت افزاری باعث خواهد شد تا شهروندان بتوانند در حداقل زمان فضای پارک مورد نیاز خود را یافته و هزینه آن را پرداخت نمایند.

برآوردها حاکی از آن است که حدود ۶۰% ترافیک شهری ناشی از حرکت کند خودروهایی است که به دنبال جای پارک برای خودروی خود می گردند. لذا ایجاد تمهیداتی جهت دسترسی سریع به جای پارک می تواند تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری و متعاقباً کاهش مصرف سوخت، آلاینده های محیطی، آلودگی هوا و غیره داشته باشد.

تجهیزات مدیریت پارکینگ به دو بخش کلی تبدیل می شود:

  • پارکینگهای سقف و یا زیرزمینی
  • پارکینگهای رو باز یا کنار خیابانی

مدیریت پارکینگ اعم از پارکینگهای مسقف یا روباز نیازمند موارد ذیل می باشد:

  • تهویه
  • مدیریت دود
  • سیستم هدایت جای پارک(Guidance System)
  • سیستم پرداخت هزینه پارکینگ (Payment Machine)
  • سیستم کنترل ورود و خروج(Access Control)
  • سیستم شماره برداری (Camera Number Plate)
  • نرم افزار و اپلیکیشن مدیریت پارکینگ

شرکت دروازه ملل بعنوان  پیشروترین شرکت در زمینه تولید و طراحی سیستم مدیریت پارکینگ در کنار همکاران و Joint های خارجی خود آماده ارائه کلیه خدمات در این حوزه به صورت EPC می باشد.